photo 1 photo 12 photo 13 photo 5 photo 3 photo 4 photo 6 photo 7 photo 8 photo 9 photo 2 photo 10 photo 11 photo 11 photo 11

MPS Results

MPS gives Over All Excellent BOARD RESULTS in every Year.
3rd Merit/Rank in 12th Science Board 2011-12 in whole Rajasthan.

Annual Report - 2014-15

Class  Tooper Above 90% Above 80% Above70% Above 60%
10th       94.50%        11                  56                   119                203
  •  10th And 14th District Merit in 10th board.
  •  11 Student Above 90% in 10 Board.
  • First time in Taranagar and Rajsthan, 33 students achieve 100% Marks in Maths And 4 Student achieve 100% Marks in Science and 2 students achieve 100% marks in Sanskrit language subject in 10th RBSE board.
  • 97% Result Of 2014-15 session
sachin kumar / Bhagwana ram - 94.50% (10th Dist Merit)
Ravindra / Meharchand -93.67% (14th Dist Merit)
AMIT MOTHASARA / SANJAY MOTHASARA - 92.83%
ANITA BOLA / PRATAP SINGH - 92.33%
ANIL KASWAN / AMAR SINGH - 91.83%
HARISH KHARUA / AJIT PAL - 91.50%
RAMJI LAL KHOT / TIKURAM KHOT - 91.50%
MAMTA NEHRA / RAM NIWAS NEHRA - 91.33%
VISHAL SHARMA / NAROTTAM LAL - 91.17%
MANOJ KUMAR / HANUMAN SINGH GODARA - 90.83%
MANISHA BHAKAR / PAWAN KUMAR - 90.50%
SWETA RAHAR / RAMNIWAS - 89.83%                DEVRAJ / SATYAPRAKASH - 89.50%
SANJAY / BHANWAR LAL - 89%                          MONIKA SHARMA / DINESH KUMAR - 88.83%
KHUSHI PRAKASH / MAHAVEER  - 88.83%         MAHESH SHARMA / RAM NARAYAN - 88.67%
SUDESH JANGID / BHAGWANA RAM - 88%        AJAY / DARIYA SINGH - 88%
LATIKA CHOUDHARY / RAMNIWAS - 87.83%     MAMTA JYANI / SITARAM - 87.50%
ANKIT RAHAR / DALIP - 87.33%                          ANKIT SUTHAR/ RAMESH - 87.33
SHARMILA KASWAN / JAGDISH - 87%                KEHAR SINGH KULAHARI/ PALA RAM - 86.83%
AKHIL / VINOD MANTRI- 86.17%                        RAJESH / OMPRAKASH - 86.17%
RAVINDRA SAHARAN / HEMRAJ - 86.00%           AJAY SHARMA / SATISH - 85.83%
ARVIND JANGIR / SITARAM - 85.17%                 NARPAT SINGH / KALYAN SINGH - 85%
RENU / HARPHOOL SINGH - 85%                        AASHISH DEVATHIYA / JAGDISH - 84.83%
PRIYANKA TETARWAL / MURLIDHAR - 84.67% MAHIMA CHOUDHARY /RAMCHANDRA - 84.33%
BOBY MOHIT VERMA/ DHARMENDRA - 83.83%     DASRATH / BHANWAR LAL - 83.67%
SONU GURDA / RUPA RAM - 83.50%                      RAVINDRA / MAHENDRA SINGH - 83.33%
VIKASH / LICHHMAN RAM - 83.33%                       AASHISH / JAIPAL JHAJHARIA - 82.83%
SUMIT SHARMA / BHAGIRATH SHARMA - 82.83%SUNIL MAHALA / HUNSIYAR SINGH - 82.67%
MENKA JHAJHARIA / RAJENDRA - 82.33%             YOGESH SHARMA / MADAN LAL - 82.17%
MANOJ / MAHAVEER PRASAD - 81.83%                  MAYAVATI / RAMNIWAS - 81.83%
GOUTAM JOSHI / MADAN LAL - 81.50%                 MANITA / UDMIRAM BARALA - 81.50%
SUBHASH / JASWANT SINGH - 81.33%                  DALIP / ISHWAR LAL - 80.67%
PAWAN NATH / MUNNI NATH - 80.50%                  KAPIL / JAGDISH - 80.33%
MANISHA / DHARMPAL  - 80.17%                           RAMNIWAS / VIJAY KUMAR DUDI - 80.00%
SANDEEP NEHRA / SATYAVEER NEHRA - 80%
Annual Report - 2013 -14

Class  Tooper Above 80% Above 70% Above 60% Over All
12th Sci         86.20 %              26                           108                         238
12th Com      89.40 %              06                           12                          29
12th Art        81.40 %              01                           32                          121
10th              91.50%              38                           93                          175

4th and 8th District Merit in 12th Commerce Board.
3 Students Above 90% in 10th Board.
First Time in Taranagar, 16 Students achieve 100% Marks in Maths And 3 Students achieve 100% Marks in Science Subject in 10th RBSE Board.
98.50% Result of 2013-14 Session.

Annual Report - 2012-13

98% Result of 2012-13 Session.
16th Merit in 10th Board in whole Rajasthan 
And 4, 7, 10, 13 District Merit.

Annual Report - 2011-12

97% Result of 2011-12 Session.
3rd Merit in 12th Science Board in whole Rajasthan.


Today Visitors :  39 Total Visitors :  13654